yamada.sailog.jp > 飯塚小学校 5

ここにある写真は、福田先生より頂きました。

Iizuka5_001
Iizuka5_002
Iizuka5_003
Iizuka5_004
Iizuka5_005
Iizuka5_006
Iizuka5_007
Iizuka5_008
Iizuka5_009
Iizuka5_010
Iizuka5_011
Iizuka5_012
Iizuka5_013